AceGruppO NasOfertaTargiFAQWspˇ?pracaPraca i KarieraKontakt


Drzwi

        WEWN?TRZNE WEJ?CIOWE

    KONSTRUKCJA
    Konstrukcj? skrzyd?a stanowi stabilny sosnowy ramiak + wype?nienie p?yt? wiórow? otworow? lub pe?n?.
    P?yta zewn?trzna frezowana oklejona foli? CPL. Taka obudowa daje pe?n?  gwarancj? stabilno?ci skrzyd?a,
    a tak?e podnosi standard akustyczny. System przylgowy pasuje do standardowej metalowej futryny.

 Conventry Leeds  York Boston  Bradford
 Image Image  Image Image  Image
 art. nr art. nr  art. nr art. nr  art. nr
 300.0001-300.0056 300.0057-300.0112  300.0113-300.0168 300.0169-300.0224  300.0225-300.0280

 
    DOST?PNE KOLORY
    Image
    WYPOSA?ENIE
    Skrzyd?o wyposa?one jest w trzy zawiasy czopowe, wizjer szerokok?tny, zamki w komplecie z wk?adkami !!!
    Skrzyd?o przystosowane do podci?cia.


    WYMIARY
    Standardowe wymiary:   80 cm,  90 cm  -  ceny  s? identyczne  dla  wszystkich podanych  szeroko?ci
    skrzyde?.


    OPCJE
    Mo?liwo?? wykonania skrzyde? o szeroko?ci 100 cm i 110 cm, skrzyde? skróconych, skrzyde? z dodatkowym
    zamkiem nawierzchniowym (Atest C).   

Drzwi
* Wewn?trzklatkowe
* Zewnetrzne Drewniane
* Wewn?trzne
* Wewn?trzne T?oczone
* Sosnowe
* Harmonijkowe
* Antyw?amaniowe
* Zamki i O?cie?nice
- - - - - - - - - - - - - -
------- G?ˇwne menu -------Home  |  Privacy Policy & Legal Notice  |  Site Map  |  Copyright © AceGrupp AG  |  Accessibility